راز عضلات عضلانی ریکاوری مطالعات پروتئین

راز: عضلات عضلانی ریکاوری مطالعات پروتئین ورزشکاران مصرف پروتئین اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش آموزش و پرورش به فیلم برخورد دانش‌آموز با معاون مدرسه

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به پخش فیلمی از برخورد بین دانش‌آموز و معاون مدرسه گفت: این اتفا

واکنش آموزش و پرورش به فیلم برخورد دانش‌آموز با معاون مدرسه

واکنش آموزش و پرورش به فیلم برخورد دانش آموز با معاون مدرسه

عبارات مهم : آموزش

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به پخش فیلمی از برخورد بین دانش آموز و معاون مدرسه گفت: این اتفاق حدود یک ماه قبل اتفاق افتاده است و در همان وقت با دعوت از اولیای دانش آموز و وساطت مدیر مدرسه عنوان پیگیری شد و با اتخاذ تدابیری خاتمه یافموردیته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، علیرضا راه پیما افزود: از آنجایی که اولیاء موردی در این خصوص اعلام نکردهاند، بعد از انتشار فیلم این برخورد، مسولین آموزش و پرورش منطقه مذکور نسبت به عنوان ورود پیدا کرده و پرونده ای تشکیل و دستور داده شد که بعد از بررسی دقیق ابعاد عنوان جهت برخورد قانونی، اقدام و فرد یا افراد متخلف را به هیأت بدوی تخلفات معرفی کنند.

واکنش آموزش و پرورش به فیلم برخورد دانش‌آموز با معاون مدرسه

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | برخورد | روابط عمومی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog